• Läkemedel & Hushållsprodukter nära dig

Klamydiatest

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen som anmäls enligt smittskyddslagen. Den smittar vid oskyddat vaginalt, oralt och analt sex. Vanligen kan klamydiainfektion hos kvinnor märkas genom ökade flytningar, sveda och klåda i underlivet speciellt märkbart när man kissar. Män kan ha liknande besvär men kan även vara helt besvärsfria.

Klamydiainfektion lyder under smittskyddslagen och om du misstänker att du är smittad eller gjort klamydiatest själv som visat på infektion är du skyldig att söka läkarvård och få antibiotikabehandling. Du måste även lämna uppgifter om vilka du haft oskyddat sex med, men du har rätt att vara anonym gentemot dina partners. Utan behandling kan infektionen leda till sterilitet.

Vid misstanke om klamydia är det viktigt att testa sig. Vi har ett test för kvinnor och ett test för män som du enkelt utför hemma och sedan skickar till laboratorie för analys. Resultatet är lika säkert som hos läkaren och svar får du inom 24 timmar efter att provet kommit in till laboratoriet. Vill du ha fler råd så kan du chatta direkt med oss här.