Diclofenac T ratiopharm, filmdragerad tablett 25 mg 20 st

  • 27 kr
  • 39 kr

Tillfälligt slut i lager kommer inom kort! 

Artikelnummer: 7046260439313
Dela

Diclofenac T ratiopharm lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Diclofenac T ratiopharm används för korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk inkluderande anfallsbehandling av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt ryggsmärta, feber vid förkylningssjukdomar och menstruationssmärtor. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ då läkarens ordination. Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke.

Dosering: Migränanfall
Vanlig dos för vuxna: 2 tabletter (50 mg) tas vid första tecknet på ett migränanfall.
Om lindring ej uppnås inom 2 timmar, tas ytterligare 2 tabletter (50 mg). Detta kan upprepas ytterligare en gång efter 4-6 timmar, men högst 6 tabletter per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Om Diclofenac T ratiopharm inte hjälpt mot din migrän inom 3 dagar, kontakta din läkare.

Övriga akuta smärttillstånd, t. ex huvudvärk, tandvärk eller menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar
Vanlig dos för vuxna: 1 tablett (25 mg) var 4:e till var 6:e timme vid behov.
Ta inte mer än 3 tabletter per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Om tillståndet inte förbättras inom 5 dagar vid smärta eller inom 3 dagar vid feber, kontakta din läkare.
Tabletterna sväljs hela tillsammans med vätska, helst före måltid.
Ska inte ges till barn under 18 års ålder.

Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke.

Innehåll: Den aktiva substansen är 25 mg diklofenakkalium.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, LAKTOSmonohydrat, majsstärkelse, karmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85 %, titandioxid (E171), röd och gul järndioxid (E172).