Pinex Jordgubb, granulat i dospåse 250 mg 10 st

  • 49 kr
  • 49 kr
I lager
Artikelnummer: 7046264563533
Dela

Pinex används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex vid feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Det verksamma ämnet i Pinex är paracetamol. Paracetamol tillhör den farmakoterapeutiska gruppen analgetika (smärtstillande läkemedel) som samtidigt verkar febernedsättande med en svag antiinflammatorisk effekt. Granulaten tas direkt i munnen, på tungan, och sväljes utan vatten. Ta inte Pinex Jordgubb i samband måltid. För barn 4-8 år.

Dosering: Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Dosen beror på uppgifterna i nedstående tabell. Dosen Pinex Jordgubb bestäms med hänsyn till kroppsvikt och ålder; vanlig dos är 10-15 mg per kg kroppsvikt som engångsdos eller högst 60-75 mg per kg kroppsvikt som total dygnsdos.

Doseringsintervallet beror på symtomen och den maximala dygnsdosen. Dosen ska inte tas oftare än var 4:e timme.
Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

Innehåll: Verksamt ämne: paracetamol 250 mg.
Övriga innehållsämnen: sorbitol, talk, butylerad metakrylatsampolymer basisk, magnesiumoxid lätt, karmellosnatrium, sukralos, magnesiumstearat (Ph.Eur.), hypromellos, stearinsyra, natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), simetikon, jordgubbssmak (innehåller MALTodextrin, gummi arabicum (E414), naturliga och naturidentiska smakämnen, propylenglukol (E1520), triacetin (E1518) sackaros och MALTol (E636).