Desloratadine Sandoz, filmdragerad tablett 5 mg 30 st

  • 38 kr
I lager
Artikelnummer: 7046264399620
Dela

esloratadine Sandoz innehåller antihistamin som lindrar symtom vid allergisk rinit utan att ge ökad trötthetskänsla/dåsighet. Är du allergisk och lider av exempelvis nysningar, rinnande näsa, gomklåda eller röda, kliande ögon kan Desloratadine Sandoz hjälpa. Effekten inträder efter ca 30-60 minuter och varar i ungefär ett dygn. Kan användas av vuxna och ungdomar från 12 år. Det verksamma ämnet Desloratadin som finns i Desloratadine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Dosering & användning: För vuxna och ungdomar (12 år och äldre). Vanlig dos är: En tablett en gång dagligen. Tabletten sväljs hel tillsammans med vatten, med eller utan mat.
Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling. Användas i högst 3 månader i följd, om inte läkare föreskrivit annat.

Innehåll: Den aktiva substansen är desloratadin 5 mg. Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin.
Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, 

hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydrogenerad vegetabilisk olja (typ 1).
Tablettdragering: Opadry Blue 03B50689 (hypromellos E464, titandioxid E171, makrogol 400 E1521, indigotin E132).