• Läkemedel & Hushållsprodukter nära dig

Flynise, filmdragerad tablett 5 mg 30 st

  • 34 kr
  • 28 kr
I lager
Artikelnummer: 7046261533836
Leverantör: Actavis
Dela

lynise innehåller desloratadin som är ett antihistamin. Flynise är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll. Flynise lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad avallergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon. Flynise kan även ordineras av läkare för användning för att lindra symtom från urtikaria (klåda, rodnad och antal och storlek på nässelutslag). Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

Dosering & användning: Vuxna och ungdomar 12 år och äldre
Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat. Tabletten sväljes hel.

Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling. Flynise ska användas i högst 3 månader i följd, om inte läkare föreskrivit annat.

Intag av Flynise rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Innehåll: Den aktiva substansen är desloratadin. Varje FILmdragerad tablett innehåller 5 mg desloratadin.
Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, mannitol, talk och magnesiumstearat.
Tablettdragering: Hypromellos 6cP, titandioxid (E171), makrogol 6000, indigokarmin aluminiumlack (E132).