• Läkemedel & Hushållsprodukter nära dig

Lecrolyn ögondroppar endosbehållare 40 mg/ml 60 x 1 dos(er)

  • 296 kr
  • 249 kr
I lager
Artikelnummer: 7046260128699
Dela

Lecrolyn ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär med t ex rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi.    Lecrolyn ögondroppar lindrar och förhindrar allergiska besvär. Verksamt ämne i Lecrolyn ögondroppar är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor.   Lecrolyn ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med mjuka kontaktlinser.   För vuxna och barn.

Dosering & användning: Vanlig dosering är
Lecrolyn 20 mg/ml: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger om dagen för vuxna och barn.
Lecrolyn 40 mg/ml: 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger om dagen för vuxna och barn.

Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen, vid receptfri egenbehandling dock i högst 30 dagar. Kontakta läkare om inte förbättring skett inom ett par dagar.

En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.


Bruksanvisning
-Tvätta händerna före användning.
-Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.
-Ta bort skruvlocket från flaskan./ Vrid av toppen på endosbehållaren
-Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.
-Håll flaskan upp och ned i ena handen mellan tummen och långfingret./ Håll endosbehållaren upp och ned i ena handen mellan tummen och pekfingret
-Dra ut nedre ögonlocket på det berörda ögat med hjälp av andra handens pekfinger.
-Placera flaskans droppanordning/ endosbehållaren nära ögat men inte i kontakt med detta.Tryck lätt i flaskans botten/ tryck lätt ihop endosbehållaren med hjälp av pekfingret så att en eller två droppar faller ner i mellanrummet mellan ögat och ögonlocket.
-Släpp det nedre ögonlocket, blinka några gånger och slut ögat 1-2 minuter, så att läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.
Upprepa ovan om även andra ögat skall behandlas. Sätt på locket och skruva åt ordentligt. Kasta bort använda endosbehållare.

Ögondroppsflaskan är personlig. Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas.

För vuxna och barn.

Innehåll:
 Verksamt ämne:
Natriumkromoglikat 40 mg/ml

Övriga innehållsämnen:
Glycerol, natriumedetat, polyvinylalkohol, vatten för injektionsvätskor.