Lecrolyn sine ögondroppar 40 mg/ml 5 ml

  • 264 kr
  • 222 kr
I lager
Artikelnummer: 7046260636989
Dela

Lecrolyn Sine ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär med t ex rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi. Verksamt ämne i Lecrolyn ögondroppar är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor. Lecrolyn sine innehåller inga konserveringsmedel. Kan användas med kontaktlinser. Öppnad flaska är hållbar i 8 veckor. Håll flaskan väl tillsluten.

Dosering & användning: Den rekommenderade dosen för vuxna och barn är 1–2 droppar i varje öga två gånger om dagen.

Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen, vid receptfri egenbehandling dock i högst 30 dagar. Kontakta läkare om inte förbättring skett inom ett par dagar.

Bruksanvisning
-Tvätta händerna före användning.
-Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.
-Ta bort skruvlocket från flaskan.
-Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.
-Håll flaskan upp och ned i ena handen mellan tummen och långfingret.
-Dra ut nedre ögonlocket på det berörda ögat med hjälp av andra handens pekfinger.
-Placera flaskans droppanordning nära ögat men inte i kontakt med detta.Tryck lätt i flaskans botten med hjälp av pekfingret så att en eller två droppar faller ner i mellanrummet mellan ögat och ögonlocket.
-Släpp det nedre ögonlocket, blinka några gånger och slut ögat 1-2 minuter, så att läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.
Upprepa ovan om även andra ögat skall behandlas. Sätt på locket och skruva åt ordentligt.

Ögondroppsflaskan är personlig. Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas.

När flaskan har öppnats kan lösningen användas i 8 veckor. Flaskan måste hållas väl tillsluten.

Innehåll: Varje ml innehåller 40 mg natriumkromoglikat.

Hjälpämnen: Glycerol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol, vatten för injektionsvätskor.