Lomudal, ögondroppar, lösning 20 mg/ml 5 ml

  • 59 kr
  • 50 kr
I lager
Artikelnummer: 7046261236522
Dela

Lomudal innehåller natriumkromoglikat och används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Kan också användas för behandling av allergisk ögoninflammation i bindehinnan (s k konjunktivit) efter samråd med läkare. Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat. Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat. Bör inte användas tillsammans med mjuka kontaktlinser. Om du har kontaktlinser, välj då istället Lomudal i endospipetter som är fri från konserveringsmedel.

Dosering & användning: Ögonbesvär vid pollenallergi
Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen.

Allergisk konjunktivit
Läkaren bestämmer dosen som avpassas individuellt för dig.

För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.
Kontakta läkare om inte förbättring erhålles inom ett par dagar.

Bruksanvisning
Så här används Lomudal ögondroppar:
Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket. Undvik att flasköppningen kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.
Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.
Gör på samma sätt i andra ögat.

Öppnad flaska ska förbrukas inom 4 veckor

Innehåll: Verksamt ämne: natriumkromoglikat 20 mg,

Hjälpämnen: bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat och renat vatten.