• Läkemedel & Hushållsprodukter nära dig

Loratadin ratiopharm, tablett 10 mg 28 st

  • 46 kr
  • 39 kr
I lager
Artikelnummer: 7046260168060
Dela

Loratadin ratiopharm används vid allergiska besvär som nysningar, rinnsnuva, klåda i näsan, klåda och sveda i ögonen. Loratadin ratiopharm är en antihistamin som används för behandling av vissa allergiska sjukdomar. Detta läkemedel verkar genom att hindra effekten av histamin som är med och orsakar allergiska reaktioner. De allergiska besvären kan orsakas av bl.a. pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Pollenallergi är säsongsbunden till pollenperioderna. Allergi mot pälsdjur, kvalster eller damm kan man däremot råka ut för året runt. Denna typ av allergi kan behandlas tillfälligt vid behov. Används ej vid graviditet och amning. Skall ej ges till barn under 12 år utan läkares ordination.

Dosering & användning: Dosering för vuxna och ungdomar över 12 år:
Vuxna och ungdomar över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett (10 mg) 1 gång dagligen. Kontakta läkare om förbättring inte ses inom 7 dagar.

Behandlingens längd kan variera beroende på vilka symptom du har. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften. Använd Loratadin ratiopharm i högst 3 månader i följd om inte läkare föreskrivit annat.

Om du har en svår leversjukdom kan du behöva använda en lägre dos. Diskutera med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel.

Loratadin ratiopharm skall inte ges till barn under 12 år utan läkarens anvisning. Får inte ges åt barn under 2 år eller till barn som väger under 30 kg.

Innehåll: Verksamt ämne: loratadin. En tablett innehåller 10 mg av loratadin.

Övriga innehållsämnen: LAKTOSmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat.