Mometasone Teva nässpray 50 mikrogram/dos 60 doser

  • 126 kr
  • 106 kr
I lager
Artikelnummer: 7046260631205
Dela

Mometasone Teva är ett kortisonpreparat som dämpar inflammation och allergiska reaktioner i näsan. Används mot rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi mot till exempel pollen (så kallad hösnuva).  Varje flaska innehåller 60 spraydoser. För vuxna över 18 år.

Dosering & användning: Dosering till vuxna från 18 år är 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering.
Hos en del patienter bör Mometasone Teva nässpray börja lindra symtomen 12 timmar efter den första dosen. Det är emellertid möjligt att full verkan av behandlingen ses först efter två dagar.

Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare.

Mometasone Teva nässpray ska inte användas i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Innehåll: Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning (0,1 ml) innehåller 50 mikrogram mometasonfuroat (som monohydrat). Totala vikten av en sprayning är 100 mg. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, Polysorbat 80, bensalkoniumklorid (se avsnitt 2) och vatten för injektionsvätskor.