Mommox, nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 140 st

  • 123 kr
  • 103 kr
I lager
Artikelnummer: 7046265262626
Dela

Mommox är en kortisonnässpray som används till vuxna över 18 år för behandling av snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Mommox nässpray kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s.k. vasomotorisk snuva), men inte vid vanlig förkylningssnuva.

Dosering & användning: Dosering till vuxna från 18 år är 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering.
Hos en del patienter bör Mommox nässpray börja lindra symtomen 12 timmar efter den första dosen. Det är emellertid möjligt att full verkan av behandlingen ses först efter två dagar.

Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare.
Använd inte Mommox nässpray i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planera att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Innehåll: Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat). Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätska.