• Läkemedel & Hushållsprodukter nära dig

Orimox, nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 140 st

  • 58 kr
  • 48 kr
I lager
Artikelnummer: 7046264357057
Leverantör: Orifarm
Dela

Orimox nässpray är ett receptfritt läkemedel som används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur). Orimox minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit. För vuxna över 18 år.

Dosering & användning: Vuxna från 18 år: Rekommenderad dos är två sprayningar (50 mikrogram/spray) i vardera näsborre en gång dagligen (sammanlagd dos 200 mikrogram). Full effekt erhålls först efter 48 timmar. När symtomen är under kontroll, kan dosen reduceras till en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen (sammanlagd dos 100 mikrogram) som underhållsdos.

Före administrering av den första dosen, skaka flaskan noggrant och pumpa 10 gånger (tills pumpen avger en jämn spray). Om pumpen inte använts under 14 dagar eller längre, ska den tryckas igång igen med två pumpningar tills man ser en jämn spray, innan nästa användning.
Skaka behållaren väl före varje användning. Flaskan ska kasseras efter att de på etiketten angivna antalet doser har getts eller efter 2 månader efter första användning.

Bland patienter som tidigare haft måttliga till svåra symtom på säsongsbunden allergisk rinit, kan behandling med Orimox nässpray behöva initieras några dagar före förväntad start av pollensäsongen.

Kontakta läkare om du inte mår bättre, eller om du mår sämre, efter 14 dagar.

Innehåll: Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, polysorbat 80, renat vatten.