Vialerg, filmdragerad tablett 10 mg 30 st

  • 24 kr
  • 20 kr
I lager
Artikelnummer: 7046265935957
Dela

Vialerg är ett receptfritt läkemedel mot allergi som hjälper dig att kontrollera din allergiska reaktion och dess symtom.   Hos vuxna och barn över 12 år används Vialerg mot allergier i näsa och ögon t.ex. hösnuva.   Hos barn mellan 6 och 12 år används Vialerg mot allergier i näsa, t.ex. hösnuva.

Dosering & användning: Rekommenderad dos är:
Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett (10 mg) en gång dagligen.
Barn mellan 6 och 12 år som väger mindre än 30 kg: ½ tablett (5 mg) 1 gång dagligen.
Barn mellan 6 och 12 år som väger mer än 30 kg: ½ tablett (5 mg) 2 gånger dagligen.

Om du glömt att ta Vialerg - ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt med den normala föreskrivna dosen.

Ta inte Vialerg om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel, eller om du är allergisk moit hydroxizin eller piperazinderivat. Ta ej Vialerg om du har allvarlig njursjukdom.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Cetirizin passerar över i modersmjölk. Därför ska du inte använda Vialerg under amning utan att rådgöra med läkare.

Rekommenderas inte till barn under 6 år.

Vialerg innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Innehåll: Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. 1 FILmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid. Övriga innehållsämnen är LAKTOSmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E 171). Vialerg innehåller LAKTOS. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.