Lomudal, ögondroppar, lösning i endosbehållare 40 mg/ml 20 x 1 dos(er)

  • 149 kr
  • 125 kr
I lager
Artikelnummer: 7046260147201
Dela

Lomudal innehåller natriumkromoglikat och används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Kan också användas för behandling av allergisk ögoninflammation i bindehinnan (s k konjunktivit) efter samråd med läkare. Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat. Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat. Endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas med kontaktlinser.

Dosering & användning: Ögonbesvär vid pollenallergi
Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger dagligen.

Allergisk konjunktivit
Läkaren bestämmer dosen som avpassas individuellt för dig.

För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.
Kontakta läkare om inte förbättring erhålles inom ett par dagar.

En endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare. Använd endosbehållare med kvarvarande innehåll skall kastas.
Om dropparna med styrkan 40 mg/ml irriterar kan man övergå till Lomudal ögondroppar 20 mg/ml.

Bruksanvisning
Så här används Lomudal ögondroppar, endosbehållare:
Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och tag loss en endosbehållare.
Stäng kuvertet noggrant genom att vika in kanten.
Skaka ner lösningen i botten på endosbehållaren.
Håll i nederdelen av endosbehållaren och vrid av vingen.
Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.
Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.
Gör på samma sätt i andra ögat och kasta därefter endosbehållaren (med eventuellt kvarvarande innehåll).
Varje endosbehållare räcker för en behandling av båda ög

Innehåll:
Verksamt ämne: natriumkromoglikat 40 mg

Hjälpämnen: glycerol, natriumedetat, natriumhydroxid (för justering av pH till 6,5) och renat vatten.