• Fri frakt vid köp över 599:-
Leveranstid - 1-3 dagar

NorLevo, tablett 1,5 mg Takeda Pharma AB 1 st

  • 137 kr
I lager.
Artikelnummer: 704626034-0619

Det här är ett receptfritt läkemedel

NorLevo är ett akut-p-piller. Akut-p-piller är avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. NorLevo ska användas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. NorLevo är mest effektivt om du tar det så snart som möjligt efter ett oskyddat samlag. NorLevo kan bara förhindra att du blir gravid om du tar det inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. 

NorLevo fungerar inte om du redan är gravid. Om du har haft oskyddat samlag efter att du har tagit NorLevo, förhindrar det inte att du blir gravid. NorLevo är endast avsedd som en akut preventivmetod, inte som en vanlig preventivmetod eftersom den är mindre effektiv än vanliga p-piller.

Dosering: Använd alltid NorLevo 1,5 mg tablett enligt läkarens, barnmorskans eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

NorLevo tas via munnen. Tabletten ska tas med ett glas vatten och ska inte tuggas.

Tabletten måste tas så snart som möjligt, helst inom 12 timmar efter oskyddat samlag, men inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter samlaget.
Du kan ta NorLevo när som helst under menstruationscykeln.

Om du blir illamående (kräks) inom tre timmar efter att du har tagit tabletten, ska du omedelbart ta en ny tablett. Kontakta ditt apotek, din barnmorskemottagning eller läkare för att skaffa ytterligare en tablett.

Efter att du har använt akut-p-piller bör du använda en annan preventivmetod (kondom, spermiedödande medel, pessar) fram till din nästa menstruation. Om du har ytterligare oskyddade samlag efter att du har tagit NorLevo (även under samma menscykel) kommer tabletterna inte att ha preventiv effekt och risk finns att du blir gravid. Om du använder någon regelbunden preventivmetod, t ex p-piller, ska du fortsätta använda denna som vanligt.

Om du tar p-piller ska du fortsätta ta dem som vanligt efter att du har tagit NorLevo. Om du inte får någon menstruationsblödning under ditt nästa tablettuppehåll, ska du göra ett graviditetstest för att utesluta graviditet.

Läkaren kan också berätta om långsiktiga preventivmedel som är effektivare för att förhindra att du blir gravid.

Om du fortsätter att använda vanliga hormonella preventivmedel som p-piller och du inte har fått någon blödning under ditt tablettuppehåll, ska du kontakta läkare för att kontrollera att du inte är gravid.

Din nästa menstruation efter att du har tagit NorLevo
Efter att du använt NorLevo är din menstruation vanligtvis normal och börjar vanlig dag, men ibland kan den vara några dagar sen eller tidig.
Om din menstruation är mer än 5 dagar försenad eller är ovanligt lätt eller ovanligt omfattande, eller om du tror att du kan vara gravid av någon annan orsak ska du kontrollera om du är gravid med ett graviditetstest. Om du blir gravid även efter att du har tagit detta läkemedel, är det viktigt att du kontaktar läkare.

Innehåll: Det aktiva innehållsämnet är levonorgestrel 1,5 mg. Övriga innehållsämnen är LAKTOSmonohydrat 90,9 mg, majsstärkelse, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läs bipacksedeln noga före användning. 


Vi har tillstånd att sälja receptfria läkemedel

Vid köp av receptfria läkemedel har vi på Receptfree.se en åldersgräns på 18 år.