• Fri frakt vid köp över 599:-
Leveranstid - 1-3 dagar

Naproxen Orifarm, tablett 250 mg 20 st

  • 24 kr
I lager.
Artikelnummer: 7046261306164

Det här är ett receptfritt läkemedel 

Naproxen Orifarm används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor. Naproxen Orifarm kan användas för korttidsbruk upp till 5 dagar mot smärta och 3 dagar mot feber eller migrän utan läkarkonsultation. Naproxen Orifarm hör till en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Den inflammationshämmande effekten beror på att naproxen minskar bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer och vid vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism.

Dosering & Användning

Vuxna - Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn.
Vid akuta anfall av migrän: 3 tabletter vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett vid behov, dock högst 5 tabletter per dygn. Kontakta läkare om Naproxen Orifarm inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.

Barn över 12 år - Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn
Utan läkares ordination bör Naproxen Orifarm användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid migrän.
Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Innehåll

- Den aktiva substansen är naproxen 250 mg per tablett.

- Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

Läs bipacksedeln noga före användning. 


Vi har tillstånd att sälja receptfria läkemedel

Vid köp av receptfria läkemedel har vi på Receptfree.se en åldersgräns på 18 år.